Tratamentul fiscal al bunurilor de natura stocurilor lipsă la inventar/degradate în lumina modificărilor aduse Codului fiscal prin OG 15/2012

1.       Perspectiva impozitului pe profit Baza legala: cod fiscal art. 21 alin. 4 lit. c si Norme de aplicare pct. 41 si 42 „Codul fiscal:  Cheltuieli    ART. 21    […] (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:     c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care […]

Sistemul „TVA la încasare” Documentul justificativ pentru exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată şi pentru exercitarea dreptului de deducere în cazul în care încasarea/plata contravalorii livrării de bunuri sau a prestării de servicii, între persoane juridice, se realizează prin compensare

Conform pct. 16^1 alin. 13 din Normele de aplicare ale Codului fiscal, începând cu data de 01.01.2013, „în cazul compensării datoriilor aferente unor facturi pentru livrări de bunuri/prestări de servicii se consideră că furnizorul/prestatorul a încasat, respectiv beneficiarul a plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau parţial datoriile, respectiv: a)      în cazul […]

Regimul fiscal al mijloacele de transport persoane din categoria M1: valoarea fiscală, valoarea rămasă neamortizată la cedare, durata normală de funcţionare

Potrivit prevederilor OG 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi 34, pentru mijloacele de transport persoane din categoria M1, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Conform art. 7 alin. 1 pct. 33 pentru mijloacele fixe […]