Consultanţă Fiscală

Consultanţă Fiscală

 În prezent taxele au devenit o problema din ce în ce mai importantă atât pentru societăţi cât şi pentru persoane fizice. Contribuabili de toate mărimile sunt din ce în ce mai expuşi noilor modificări în materie fiscală, nu doar la nivel local, dar şi la nivel global. Printr-o abordare integrată care ia în considerare intenţiile de dezvoltare ale societăţii dumneavoastră sau intreprinderii individuale, vă putem oferi servicii cu valoare adăugată. Prin experienţa noastră în fiscalitate, precum şi prin aptitudinile şi cunoştinţele solide nu doar din domeniul fiscal, ci şi industrii specifice în care activaţi, vă vom ajuta să va păstraţi competitivi dar şi să va îndepliniţi obligaţiile de declarare prevăzute de legislaţie.

   Oferim o gamă de servicii fiscale care sunt concepute pentru a asigura clienţilor un management eficient al impozitelor şi taxelor. Având în vedere că situaţia economică actuală prezintă multe provocări, afacerea dumneavoastră merită o consiliere fiscală de înaltă calitate.

   Modul nostru de abordare

   Prioritatea noastră este aceea de a oferi un portofoliu de servicii adaptat nevoilor în continuă schimbare ale societăţilor, în contextul unei pieţe globale.

 Domeniile de fiscalitate acoperite includ:

 Impozite directe

 • analiza obligatiilor fiscale în vederea asigurării că societatea indeplineste şi utilizează optim legislaţia fiscală internă şi internaţională
 • asistenţă pentru realizarea calculului impozitului pe profit (trimestrial şi anual) şi pregatirea declaraţiilor de impozit pe profit;
 • analiza strategiilor de economisire care ar putea fi implementate pentru minimizarea obligaţiilor fiscale;
 • realizarea reviziilor fiscale ca o metoda independentă de verificare a riscurilor fiscale, pentru identificarea punctelor slabe, sau/şi pentru a obţine asigurarea că obligaţiile fiscale au fost îndeplinite corect. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor declarative în concordanţă cu legislaţia pozitivă, subliniind şi cuantificând ariile de expunere fiscală ale companiei. Abordarea noastră este flexibilă şi permite cercetarea de la o revizie fiscală completă, până la revizia parţială, a impozitelor principale plătite de către societate (impozitul pe profit, tranzactii transfrontaliere, impozite cu reţinere la sursă, taxa pe valoare adaugată, impozit pe venit şi taxe locale);
 • reprezentarea în faţa autorităţilor fiscale:
 • asistenţă fiscală in timpul controalelor efectuate de autorităţi ;
  • asistenţă specializată în timpul inspecţiilor autorităţilor fiscale;
  • realizarea şi/sau verificarea contestaţiilor şi adreselor directe către autorităţile fiscale;
  • soluţii fiscale individuale anticipate (răspunsuri oficiale opozabile autorităţilor);

Impozite indirecte

   Am dezvoltat produse şi servicii care vin în întâmpinarea nevoilor clienţilor, cum ar fi proiectele de identificare de oportunităţi fiscale. Abordarea noastră se concentrează pe analiza activităţii desfăşurate de o societate din mai multe puncte de vedere, pentru a obţine economii substanţiale pentru clienţii noştri. Oferim clienţilor abordări care pot reduce riscurile din punctul de vedere a taxei pe valoare adăugată.

   Serviciile oferite de noi în domeniul impozitelor indirecte:

 •  Asistenţă fiscală privind dezvoltarea şi implementarea de strategii pentru managementul impozitelor indirecte
 • Asistenţă în vederea reducerii costurilor cu impozitele indirecte şi aspecte privind TVA şi alte taxe indirecte aferente preţurilor de transfer
 • Asistenţă pe durata inspecţiilor fiscale efectuate de către autorităţile fiscale şi în timpul procedurilor de contestare ulterioară

Asistenţa fiscală privind angajaţii transfrontalieri (expatriaţi)

   Daca sunteti in cautarea unei expertize de specialitate pentru transferuri internationale, va putem scuti de povara planificarii pachetelor de salarizare pentru candidatii asteptati sa sosesca in tara, astfel incat cheltuielile fiscale pentru transfer sa fie diminuate. In acelasi fel vom asista cetatenii romani care lucreaza in strainatate. Mai precis, putem ajuta expatriatii transferati in Romania sa-si completeze declaratia de impozit global, sa isi obtina permisul de sedere, permisul de munca si viza de intrare.

 Impozitare internaţională

   Fiscalitatea este o variabilă importantă ale mediului de afaceri deoarece ajută la determinarea celei mai viabile structuri ale afacerii, locaţia proprietăţii intelectuale, precum şi la configurarea reţelei globale de afaceri în scopul menţinerii unor rate fiscale efective eficiente.

    Serviciile noastre cuprind asistenţa privind aspecte fiscale internaţionale esenţiale, cum ar fi creditul fiscal extern şi structurarea fluxurilor de finanţare internaţională, conformitate şi planificare fiscală legate de comerţul internaţional şi implicaţiile vamale aferente, evaluări şi alte analize economice.

   Scopul nostru este să dezvoltăm strategii adaptate pentru a controla nivelul impozitării efective suportată de clienţii noştri şi să facilităm implementarea efectivă a strategiilor de planificare fiscală.

Impozitul cu reţinere la sursă

Stimulente fiscale pentru investiţii

Impozitare pe venitul global

Impozitare în domeniul imobiliar

Asistentă pe durata controlului fiscal

Impozitarea operaţiunilor de leasing

Aplicarea regulamentului valutar

Asistenţă pe durata litigiilor fiscale

Taxe locale

Asistenţă fiscală pentru completarea formularelor fiscale