Contabilitate

Contabilitate

Servicii complete  de contabilitate pentru societatile  care doresc externalizarea serviciului financiar-contabil:

 • consiliere in intocmirea documentelor contabile primare;
 • inregistrarea documentelor justificative puse la dispozitie de catre client;
 • elaborarea balantei de verificare sintetica si a balantelor analitice;
 • intocmirea registrelor si jurnalelor necesare activitatii firmei: registrul de cumparari,registrul de vanzari,registrul jurnal;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor cerute de legislatia in vigoare(100,101,102,103,112,300,390,394,094,010,etc) la termenele legale;
 • intocmirea situatiilor financiare anuale respectiv bilant, cont de profit si pierderi, anexe la bilant intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii,etc
 • Consultanta financiar contabila si fiscala
 • intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare;
 • consultanta privind legislatia financiar-contabila, strict legata de obiectul de activitate;
 • asistare si reprezentare in fata controalelor fiscale;
 • reglarea/urmarirea fisei pe platitor;
 • obtinerea de certificate de atestare fiscala;
 • refacerea evidentei contabile;
 • intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii.

 

Servicii de contabilitate partiale: 

 • asistenta in organizarea departamentului financiar-contabil propriu;
 • verificarea lucrarilor contabile, efectuate de personalul societatii;
 • consultanta privind legislatia in domeniul finaciar-contabil si fiscal;
 • intocmirea si certificarea situatiilor financiare,etc.

 

Serviciile  de contabilitate destinate persoanelor fizice (P.F.I.,P.F.A.,C.M.I.,B.N.P.) includ:

 • evidenta contabila
 • intocmirea Jurnalului de Cumparari,intocmirea Jurnalului de Vanzari;
 • intocmirea Fiselor de operatiuni diverse, Fiselor de amortizare;
 • intocmirea Registrul-Jurnal de incasari si plati;
 • asistenta la intocmirea Jurnalului Inventar;
 • depunerea declaratiilor de  taxe si impozite

 

Serviciile de consultanta contabila:

 • supervizarea, revizuirea activitatilor si procedurilor in cadrul departamentului de contabilitate;
 • asistenta privind circuitul documentelor justificative in concordanta cu activitatea desfasurata de firma;
 • reconcilierea conturilor din balanta contabila;
 • verificarea inregistrarilor veniturilor si cheltuielilor.