Noutăţi Legislative (Pagina 10)

21/12/2013

In Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013 a fost publicata OUG nr. 111 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ modifica Codul fiscal incepand cu 1 iabuarie 2014 (click pentru sinteza modificarilor).

In Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013 a fost publicat OPANAF 1042  privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014

Comentarii: praguri valorice Intrastat pentru anul 2014 sunt 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

In Monitorul Oficial nr. 805 din 18 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 356 Legea bugetului de stat pe anul 2014

In Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 340 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Comentarii:câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei

In Monitorul Oficial nr. 769 din 10 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 329 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013

29/11/2013

In Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat OMFP 1898 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

click pentru sinteza modificari reglementari contabile OMFP 1898

15/11/2013

In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata OUG 102 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

click pentru sinteza modificarilor Codului fiscal

In Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata HG 854 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011

In Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 291 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Comentarii: tichetele de masa pot fi emise si pe suport electronic.

01/11/2013

In Monitorul Oficial nr. 668 din 31 octombrie 2013 a fost publicat OMFP nr. 1778  privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013

In Monitorul Oficial nr. 663 din 29 octombrie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 3361 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

In Monitorul Oficial nr. 664 din 30 octombrie 2013 a fost publicat OPANAF 3330 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

  • societăţile comerciale cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazierul fiscal al asociaţilor (art.153 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA, chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anulare, dacă asociaţii respectivi nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării
  • persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza nedepunerii niciunui decont de TVA pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive (art.153 alin.(9) lit.d) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând, fără a mai exista termenul minim pentru depunerea cererii de 3 luni de la data anulării;
 • Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive, achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare (art.153 alin.(9) lit.e) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând fără a mai exista termenul maxim pentru depunerea cererii de 180 de zile de la data anulării (art.153 alin.(91) lit.d) din Codul fiscal);

In Monitorul Oficial nr. 661 din 30 octombrie 2013 a fost publicata Legea nr. 276 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012

In Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013 a fost publicata Legea nr. 277 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Comentarii:

  • Beneficiar lucrărilor efectuate de zilier poate fi şi persoana fizică autorizată, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale;
  • Plata remuneraţiei se poate realiza şi la sfârşitul perioadei activităţii, numai cu acordul scris al părţilor;
 • Nu se pot presta activităţi cu caracter ocazional în domeniul întreţinerii şi curăţenie;

25/10/2013

In Monitorul Oficial nr. 658 din 25 octombrie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 3331 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

  • a fost preluată prevederea din Codul fiscal potrivit căreia anularea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale se dispune numai dacă asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal fapte de evaziune fiscal;
 • au fost introduse noi dispoziţii referitoare la îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul 2210 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 430 lei.

In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul 2209 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă ramane 9,35 lei.

21/09/2013

In Monitorul Oficial nr. 593din 20 septembrie 2013 a fost publicata OUG nr. 88  privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ aduce modificari si completari Codului fiscal (click pentru sinteza modificari Cod fiscal OUG 88 din 2013) care vor intra in vigoare la 01.01.2014.

13/09/2013

In Monitorul Oficial nr. 582 din 13 septembrie 2013 a fost publicata OMFP 2986 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: incepand cu operatiunile efectuate in luna august si pana la data de 31.12.2014 in declaraţia 394 nu se înscriu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea vizeaza bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, in care furnizorul/prestatorul a menţionat ,cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

10/09/2013

In Monitorul Oficial nr. 575 din 10 septembrie 2013 a fost publicata Ordinul 539 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Comentarii: actul normativ abroga Ordinul 250/189/748/2004 si stabileste noile conditii pentru aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator (art. 55 alin. 4 lit. l Cod fiscal)

30/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 553 din 30 august 2013 a fost publicata OG nr.28 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii:

– impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole, datorate de persoanele fizice se pot achita în numerar şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (modificare Cod procedura fiscala);

– motoarele cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, intră în sfera de aplicare a accizelor (modificare Cod fiscal)

29/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013 a fost publicat OMFP 2224 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

In Monitorul Oficial nr. 548 din 29 august 2013 a fost publicat OMFP 2223 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

28/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 543 din 28 august 2013 a fost publicat OMFP nr. 1436 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

Comentarii: Actul normativ contine definitiile produselor de panificatie carora li se aplica cota de tva de 9% incepand cu 01.09.2013

22/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 528 din 22 august 2013 a fost publicata HG 613 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru sinteza modificari Norme Cod fiscal HG 613 din 2013

12/08/2013

Pe pagina web a MFP fost publicat Proiectul de Hotarare de Guvern privind modificarea Normelor de aplicare ale Codului Fiscal

07/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 490 din 02 august 2013 a fost publicata OG nr.16 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

click pentru sinteza modificarilor Codului fiscal

17/07/2013

In Monitorul Oficial nr. 432 din 16 iulie 2013 a fost publicat OMFP nr. 878 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:Persoana juridică străină care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin. Sediile permanente care aplică dispoziţiile art.29^1 alin.(1) din Codul fiscal, închid perioada impozabilă până la data de 30 iunie 2013 inclusiv.

Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art.34 şi 35. În sensul modificărilor legislative sus menţionate, a fost adaptat corespunzător modelul şi conţinutul formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia.

05/07/2013

In Monitorul Oficial nr. 397 din 02 iulie 2013 a fost publicata Circulara nr. 17 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Comentarii: Începând cu data de 2 iulie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 5,00% pe an. Nivelul ratei dobanzii prezinta importanta pentru urmatoarele arii:

– deductibilitatea dobanzilor la imprumuturile primite de alte entitati decat institutiile de credit si asimilate;

– stabilirea dobanzii legale remuneratorii si penalizatoare (a se vededea OG 13/2011)

21/06/2013

Pe pagina web a MFP fost publicat Proiect de Ordin pentru pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2013 a operatorilor economici

Comentarii: Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013. Se propune depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile de către operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

05/06/2013

In Monitorul Oficial nr. 320din 03 iunie 2013 a fost publicata   OUG 50 privind reglementarea unor masuri fiscale

click pentru comentarii OUG 50

30/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 276 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Comentarii: incepând cu data de 1 iulie 2013 , valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei. Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data de 1 iulie 2013 se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.

30/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 168 de aprobare a  Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

click pentru Sinteza modificari Legea 168

29/05/2013

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele a semnat miercuri decretul pentru promulgarea  Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 (legea de aprobare a OG 8) pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

19/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 275 din 16 mai 2013 a fost publicata HG 225 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

Comentarii: incepand cu 1 iunie 2013 se modifica tarifele de risc care stau la baza calcularii contributiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicata Ordinul 883 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 420 lei.

In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicata Ordinul 882 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,35 lei.

9/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 254 din 08 mai 2013 a fost publicata OPANAF 467 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

24/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 236 din 24 aprilie 2013 a fost publicata OPANAF 450 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: actul normativ reprezinta, in esenta, o republicare a OPANF 2137/2011privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

15/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 211 din 15 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 100 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.

12/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013 a fost publicat OPANAF nr.339 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:având în vedere prevederile Codului fiscal cu privire persoanele impozabile care aplică sistemul tva la încasare, a fost elaborată procedura de înregistrare/radiere, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA

In Monitorul Oficial nr. 199 din 09 aprilie 2013 a fost publicat OPANAF nr.378 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011

click pentru Sinteza actului normativ modificat

05/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 185 din 02 aprilie 2013 a fost publicata  Legea nr.72 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

Comentarii:prevederile actului normativ se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii. Sunt stabilite termene maximale de plata (60 de zile), determinarea dobanzii legale (nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale), reglementarea institutiei “daunelor-interese suplimentare minimale” (40 euro) si prevederea unei liste neexhaustive de clauze abuzive si de criterii de determinare a acestor clauze si practici abuzive.

28/03/2013

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi continutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare
Proiect ordin
Anexa1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Referat de aprobare

Comentarii:ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin OG 8/2013, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare (declaraţii de venit, decizii de impunere), precum şi instrucţiunile de completare a acestora.

17/03/2013

In Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013 a fost publicata HG 84 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru  Sinteza modificari HG 84

12/03/2013

In Monitorul Oficial nr. 130 din 12 martie 2013 a fost publicat OMFP 250 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Comentarii: actul normativ actualizează categoriile de obligaţii fiscale de declarare înscrise în vectorul fiscal cu 1. impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, 2. impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale şi 3. impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

28/02/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004
Anexe
Notă de fundamentare
27/02/2013

In Monitorul Oficial nr. 111 din 26 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 195 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: formularul 100<<Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat>> este adaptat modificarilor aduse prin OG nr.5, 6, 7/2013 prin care se instituie urmatoarele obligatii fiscale:

– impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;

– impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

– impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

22/02/2013

In Monitorul Oficial nr. 107 din 22 februarie 2013 a fost publicata Legea nr. 6 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.

In Monitorul Oficial nr. 106 din 22 februarie 2013 a fost publicata  Legea nr. 5 Legea bugetului de stat pe anul 201320/02/2013

20/02/2013

In Monitorul Oficial nr. 101 din 20 februarie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 84 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: reglementarea are ca scop adaptarea formularelor 220 (Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit) si 223 (Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale) ca urmare a modificarilor aduse codului foscal prin OG nr. 8/2013

In Monitorul Oficial nr. 100 din 20 februarie 2013 a fost publicat OMFP nr. 213 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012

06/02/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordin privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată – publicat în data de 06.02.2013
Referat de aprobare

04/02/2013

În urma publicării OG nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2013 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care va a intrat în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013, în vederea aplicării art.I, pct.44 din acest act normativ, care vizează completarea alineatului 2 al art.116 din Codul fiscal, modificat şi completat, în sensul aplicării unei cote de impozit de 50% asupra veniturilor prevăzute la art.115, alin.(1), lit.a) – g), k) şi l) din acelaşi act normativ, dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, pe pagina web a MFP a fost publicată:“Lista instrumentelor juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii cu alte state”

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursã
Proiect ordin
Referat de aprobare

Comentarii: se completează nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat declarate prin formularul 100 „“Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“”, cu următoarele poziţii:

– impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

– impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

– impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

01/02/2013

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Referat de aprobare

Comentarii: Actul normativ actualizează categoriile de obligaţii fiscale de declarare înscrise în vectorul fiscal cu 1. impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, 2. impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale şi 3. impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

31/01/2013

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naþionale de Administrare Fiscalã nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare
Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Referat de aprobare
25/01/2013

Curtea Europeana de Justitie a pronuntat Hotararea C-244/11 in cauza BGZ Leasing

Comentarii: In urma deciziei Curtii Europene de Justitie, regimul tva al operatiunilor de refacturare a serviciilor de asigurare va fi, in principiu, scutit de tva. Asta inseamna ca un client care achizitioneaza un bun in leasing va plati TVA doar in cazul bunului respectiv, in timp ce costul asigurarii va trebui sa fie scutit prin refacturare.Potrivit legislatiei romane, cheltuielile accesorii nu reprezinta o tranzactie separata, ci sunt parte componenta a livrarii/prestarii de care sunt legate, urmand aceleasi reguli referitoare la locul livrarii, cotele si scutirile de taxa, etc, ca si livrarea/prestarea de care sunt legate. Punctul 18 aliniatul 8 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal mentioneaza expres ca furnizorul nu poate aplica structura de comisionar, respectiv nu poate refactura separat aceste cheltuieli urmand regimul fiscal al facturilor primite.

Principiul prioritatii dreptului comunitar asupra dreptului national face ca decizia Curtii de Jutitie a Uniunii Europene ponuntata in cauza C 224/11 BGŻ Leasing sa fie obligatorie pentru instantele nationale, indiferent daca legislatia nationala contine, asa cum am vazut, prevederi contrare.

24/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata OG nr. 8 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

click pentru Sinteza modificari OG 8

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata HG nr.23 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: incepând cu data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar. Începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar.

In Monitorul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata OUG nr.1 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Comentarii:Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. În anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei.

In Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013 a fost publicat OPANAF nr.65 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii: modificarea vizeaza corelarea informatiilor prezentate in declaratii informative 392A si 392B cu plafonul (220.000 lei) de scutire pentru intreprinderile mici

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata  OG nr.5 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata OG nr.6 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

22/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 24 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentariu: Actul normativ modifica formularul 200, “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, care se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: 1.1 activităţi independente;1.2. cedarea folosinţei bunurilor; 1.3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; 1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; 1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012.

In Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat OMFP nr. 40 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

click pentru Comentarii OMFP nr 40

21/01/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordonanţă de Guvern  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Notă de fundamentare

16/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 a fost publicata OPANAF nr. 17  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale

Comentariu: Actul normativ reglementeaza obligatiile procedural-fiscale ale angajatorilor nerezidenti si ale salariatilor acestora (persoane fizice rezidente sau nerezidente) care isi desfasoara activitatea in Romania. Obligatiile declarative si de plata privind contributiile sociale vor fi indeplinite de:

1. angajatorul nerezident sau

2. angajati in situatia in care, intre angajator si angajat, sunt incheiate acorduri prin care obligatiile declarative sunt asumate de persoanele fizice salariate.

In situatia dela pct. 2, persoanele fizice rezidente sau nerezidente au obligaţia să depună lunar formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Acestea  declară în formularul 112 şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”.

11/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicata OG nr.1 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

In Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat  OPANAF 1992 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat  OPANF 1985 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

10/01/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004

Notă de fundamentare

09/01/2013

Pe pagina web a ANAF au fost publicate Modalităţile  de consultare a Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Ordonanţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale )

Notă de fundamentare

07/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013 a fost publicat OPANAF 1994 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”

04/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 6 din 04 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul INS nr. 1948 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11