Noutăţi Legislative (Pagina 11)

28/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 898 din 28 decembrie 2012 a fost publicata  HG 1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

27/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2012 a fost publicat OPANAF 1950 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

21/12/2012

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Notă de fundamentare

20/12/2012

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi platã a impozitului pe profit” (012).
Proiect ordin
Referat de aprobare
Anexa 1 – Notificare
Anexa 2 – Intructiuni completare
Anexa 3 – Caracteristici tiparire

In Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat OUG 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat OMFP 1690 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

19/12/2012

Proiect de ordin pentru modificarea ordinului preşedintelui ANAF nr.3596/ 2011  privind declararea livrãrilor/prestãrilor şi achiziţiilor efectuate pe  teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrãrile/prestãrile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
Proiect
Ordin

Proiect modificare OPANAF 3596/2011
Referat aprobare modificare OPANAF 3596/2011
Referat final

17/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 852 din 17 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1708 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice

In Monitorul Oficial nr. 850 din 17 decembrie 2012 a fost publicat OPANAF 1913 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

14/12/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat  Proiectul de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă
Referat de aprobare

13/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012 a fost publicata OUG 84  privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

13/12/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplicã sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplicã sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
Proiect Ordin
Anexa 1 Procedura de înregistrare
Anexa 2 Procedura de radiere
Anexa 3 Inştiinţare înregistrare din oficiu
Anexa 4 Inştiinţare
Anexa 5 Decizie radiere din oficiu
Anexa 6 Inştiinţare radiere din oficiu
Anexa 7 Decizie de îndreptare erori materiale
Anexa 8 Caracteristici de tipãrire
Anexa la procedura de radiere
Referat de aprobare

12/12/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – publicat în data de
Notă de fundamentare

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – publicat în data de 12.12.2012
Notă de fundamentare

4/12/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice – publicat în data de 04.12.2012

Referat de aprobare 

28/11/2012

In Monitorul Oficial nr. 798 din 28 noiembrie 2012 a fost publicat OPANAF nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare

OPANAF 1714 din 2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice au fost publicate materialele prezentate în cadrul instruirii, privind TVA la încasare, desfăşurată în data de 27 noiembrie 2012 la Institutul Naţional de Statistică.

Jurnal pentru cumpărări (forma actuală şi forma TVA la încasare) – format xls

Model jurnal vânzări TVA la încasare– format xls

Suport curs instruire TVA la încasare – format ppt

27/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  nr. 795 din 27 noiembrie 2012  a fost publicat OPANAF nr. 1768 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

26/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  nr. 792 din 26 noiembrie 2012  a fost publicat OMFP nr. 1519 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare

In MONITORUL OFICIAL  nr. 791 din 26 noiembrie 2012  a fost publicat OPANAF 1790 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

22/11/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile – publicat în data de 22.11.2012
Referat de aprobare

21/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare.
Proiect Ordin
Formular 200
Anexa 1 formular 200
Formular 260
Anexa 1 260
Anexa 2 formular 260
Instructiuni de completare

20/11/2012

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat Ghid privind aplicarea sistemului TVA la încasare

19/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxã pe valoarea adãugatã”
Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Caracteristici de tiparire
Referat de aprobare

17/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  NR. 772 din 15 noiembrie 2012  a fost publicata LEGEA   Nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

legea 209 din13 noiembrie 2012

In MONITORUL OFICIAL  NR. 772 din 15 noiembrie 2012  a fost publicata LEGEA   Nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea nr. 208 din 13 noiembrie 2012

14/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  NR. 753 din  8 noiembrie 2012 a fost publicata HOTĂRÂREA   Nr. 1071 din  6 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
HOTĂRÂRE Nr. 1071 din 6 noiembrie 2012

13/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentrudeclararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilireprin autoimpunere sau reţinere la sursa

Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Nomenclator
Caracteristici de tiparire
Referat de aprobare

02/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, precum si a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contribuţiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îsi desfasoara activitatea in Romania si obţin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale:

Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Referat de aprobare

01/11/2012

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal- forma finala votata in camera decizionala – nepublicata/promulgata

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11