Noutăţi Legislative (Pagina 7)

21/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 1020 din 19 decembrie a fost publicat omfp-nr-2844  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Comentarii: reglementarea inlocuieste Ordinul 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară

16/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 14 decembrie a fost publicat ordinul-nr-1302 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2017 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Pentru anul 2016, pragul pentru introduceri intracomunitare de bunuri a fost de 500.000 lei

08/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016 a fost publicata oug-nr-84 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

Comentarii: actul normativ modifica si completeaza Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.

Click pentru sinteza-modificari-codul-fiscal-si-de-procedura-fiscala-oug-84

In Monitorul Oficial nr. 983 din 07 decembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2218 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016

Comentarii:

 • pentru luna noiembrie a semestrului II al anului 2016 valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 9,57 lei;
 • pentru intervalul de timp decembrie 2016 – aprilie 2017 inclusiv, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 15 lei.

06/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016 a fost publicata hg-877 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale

Comentarii:

 • Înființarea Registrului General de Evidență a personalului plătit din fonduri publice (în continuare „Registrul Public”) și a Registrului General de Evidență a salariaților din domeniul privat (în continuare „Registrul Privat”)
 • Obligația înregistrării unor elemente noi în Registrul Privat, precum:

a) data de început și de sfârșit a detașării;

b) data de început și de sfârșit a detașării transnaţionale, reglementată prin Legea nr. 344/2006;

c) data de început şi de sfârşit a detaşării pe teritoriul unui stat care nu este membru al UE sau al SEE;

d)datele din actele de studii ale salariatului, precum și datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea acestuia conform actelor/certificatelor de calificare;

e) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară.

Reglementarea distincției între detașarea reglementată de Codul muncii și detașarea transnațională reglementată de Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

28/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 950 din 25 noiembrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-3386 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: formularele se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016.

In Monitorul Oficial nr. 949 din 24 noiembrie 2016 a fost publicata decizia-nr-27  a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Comentarii: O unitate administrativ-teritorială care încheie contracte de execuţie de lucrări pentru realizarea unor obiective finanţate din bugetul de stat, utilizate ulterior pentru realizarea de operaţiuni impozabile, acţionează de manieră independentă, în calitate de persoană impozabilă în sensul art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având drept de deducere a TVA aferentă lucrărilor în cauză, în măsura în care taxa nu a fost anterior decontată de la bugetul de stat/valoarea contractului de finanţare nu a inclus TVA.

In Monitorul Oficial nr. 942 din 23 noiembrie 2016 a fost publicat Ordinul 2162 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2016, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

21/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016 a fost publicata Legea nr. 220 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: 1 iunie este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

In Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016 a fost publicata Legea nr. 218 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Comentarii: legea stabileste valoarea nominala maxima a unui tichet de masa la 15 lei

17/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 922 din 16 noiembrie 2016 a fost publicata legea-nr-204 privind ratificarea Acordului dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015

Comentarii: acordul va intra in vigoare din anul urmator celui in care va avea loc schimbul instrumentelor de ratificare. Intrarea in vigoare va fi semnalata prin ordin al Ministrului Justiiei

10/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 893 din 8 noiembrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-3006 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: este stabilita procedura de implementare a grupului fiscal unic din perspectiva prevederilor Noului cod fiscal. Reamintim ca, incepand cu 1 ianuarie 2016 grupul fiscal unic, din perspectiva tva, poate fi constituit si din entitati  administrate de organe fiscale diferite.

In Monitorul Oficial nr. 893 din 8 noiembrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-3140 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

Comentarii: noul act normativ inlocuieste Ordinul 877/2013 cu acelasi domeniu de reglementare

01/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 868 din 31 octombrie 2016 a fost publicat omfp-nr-2809 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

In Monitorul Oficial nr. 854 din 27 octombrie 2016 a fost publicat omfp-nr-2994 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

Comentarii: este stabilita noua procedura si formularistica (cu trimitere la prevederile Noului Cod fiscal) cu privire la declararea prestarilor de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei de catre nerezidenti.

In Monitorul Oficial nr. 850 din 26 octombrie 2016 a fost publicat omfp-nr-2921 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

In Monitorul Oficial nr. 844 din 25 octombrie 2016 a fost publicat  omfp-nr-2810 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

Comentarii: actul normativ reglementeaza procedura si formularul 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal” . Acesta inlocuieste vechea reglementare: OPANF nr. 3/2010 care dispunea in aceasta materie.

21/10/2016

In Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016 a fost publicata legea-nr-170 privind impozitul specific unor activitati

Comentarii:

Legea privind impozitul specific 170/2016 se va aplica de la 1 ianuarie 2017 pentru  anumite categorii de activități economice încadrate în câteva coduri CAEN, respectiv:

  • 5510-„Hoteluri și alte facilităti de cazare similare”
  • 5520-„Facilităti de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”
  • 5530-„Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”
  • 5590 -„Alte servicii de cazare”
  • 5621-„Activităti de alimentație (catering) pentru evenimente”
  • 5629-„Alte servicii de alimentație n.c.a.”
  • 5630-„Baruri și alte activităti de servire a băuturilor”.
  • Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităti, denumit în continuare impozit specific, persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului precedent, au îndeplinit, cumulativ, două  condiții:
  • aveau inscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitătile corespunzătoare codurilor CAEN enumerate mai sus
 • nu se află în lichidare, potrivit legii

In Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2016 a fost publicata legea-nr-182 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Comentarii:

Legea aprobă ordonanța, dar cu modificări și completări, printre care:

  1. Persoanele fizice autorizate vor obține autorizație numai pentru cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN, iar întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, vor fi autorizați numai pentru maximum 10 clase de activități.
  1. PFA va putea desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta cu contract individual de muncă.
  1. Intreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, pot angaja cel mult 8 salariați.
  1. Termenul lăsat la dispoziția PFA și a întreprinderilor individuale pentru a-și actualiza autorizarea, conform numărului limitat de clase va fi de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii.
  1. Dacă nu a fost autorizată anterior pentru una sau mai multe activități, PFA sau întreprinderea individuală va trebui să solicite autorizarea acesteia/acestora.
  1. În realizarea obligațiilor, PFA și întreprinderea individuală pot opta pentru modificarea formei de organizare.
 1. În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului, respectiv 60 de zile calculate de la sfârșitul anului 2018, Oficiul Registrului Comerțului va radia din oficiu firmele care nu și-au îndeplinit obligația.

14/10/2016

In Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016 a fost publicata Legea nr. 176  pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii:ziua de 24 ianuarie este declarata sarbatoare legala in care nu se lucreaza

In Monitorul Oficial nr. 807 din 13 octombrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-2902 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente

19/09/2016

In Monitorul Oficial nr. 718 din 16 septembrie 2016 a fost publicat ordin-nr-4947 privind incadrarea in activitataea de cercetare-dezvoltare  si/sau de dezvoltare tehnologica

Comentarii:

1. Sunt definiţii termenii:

– activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;

– proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

2. Sunt enumerate activităţi care nu se încadrează in activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile.

3. Sunt enumerate:

condiţiile cumulative pentru aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pe care trebuie să le îndeplinească angajaţii;

documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

07/09/2016

In Monitorul Oficial nr. 685 din 05 septembrie 2016 a fost publicata OUG nr. 46 privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: sunt introduse scutiri de la plata impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de transport pentru bunurile deţinute în comun cu soţii/soţiile, de către veteranii de război, văduvele de război, de persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, precum şi de persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

.In Monitorul Oficial nr. 680 din 02 septembrie 2016 a fost publicat OMFP 1938 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

În principal,  se introduc reglementări referitoare la declarația nefinanciară.

– o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;

Astfel, entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar vor include în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:

– o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;

– rezultatele politicilor respective;

– principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

– indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

Actul normativ se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

19/08/2016

In Monitorul Oficial nr. 629 din 17 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2393  privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Comentarii: Ordinul stabileste noile proceduri privind înregistrarea şi anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit în raport cu însdeplinirea criteriilor care atestă intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică

09/08/2016

In Monitorul Oficial nr. 601 din 8 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2328 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent, până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz.

In Monitorul Oficial nr. 603 din 8 august 2016 a fost publicat OMFP nr. 1265  privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Comentarii: Actul normativ stabileste procedura prin care persoanele care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri  pot solicita aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din legea nr. 70/2015

In Monitorul Oficial nr. 589 din 3 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul Oficial nr. 592 din 3 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2012  pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

Sunt reglementate urmatoarele proceduri:

 • Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea;
 • Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscal;
 • Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
 • Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive;
 • Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul perioadelor de raportare;
 • Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 317 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 din Codul fiscal;
 • Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

02/08/2016

In Monitorul Oficial nr. 578 din 29 iulie 2016 a fost publicat OAPANF nr. 2264 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr.3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii:

– pentru  perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016 decalaratia 394 se va completa numai  pentru operatiunile desfasurate cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de tva in Romania (doar cartusele A-C);

– incepand cu 1 octombrie 2016 declaratia se va completa integral.

In Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1099 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice

Comentarii: actul normativ inlocuieste OPANAF nr. 75/2012 si stabileste formularistica necesara determinarii rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea si la la plecarea din Romania

20/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 533 din 15 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2048 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Comentarii: Formularul a fost simplificat prin diminuarea numarului de intrebari, de la 20 la 12, si reducerea numarului de documente ce trebuiesc anexate

In Monitorul Oficial nr. 526 din 13 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1058 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

Comentarii: actul normativ modifica, printre altele, instructiunile privind aplicarea scitirilor de tva in cazul navelor atribuite navigatiei in largul marii (art. 294 alin. 1 lit. h Cod fiscal)

14/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 526 din 13 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1056 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Comentarii:

: – Ordinul abroga prevederile anterioare cuprinse in OPANAF nr. 2086/2010;

  – sunt enumerate, cu caracter neexhaustiv, activitatile care nu sunt considerate de cercetare-dezvoltare

07/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016 a fost publicat OMFP nr. 916   pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

Comentarii:

Ordinul se aplică de către:

a. operatorii economici (entități) cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 1802/2014 referitoare la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și care au înregistrat o cifră de afaceri în exercițiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei – pe baza Planului de conturi general prevăzut la Cap. 14 din OMFP nr. 1802/2014. Aceste entități întocmesc:

– Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

– Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20), după caz;

– Date informative (cod 30).

b. societățile (entități) ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată conform OMFP nr. 1286/2012 referitor la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și care au înregistrat o cifră de afaceri în exercițiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei – pe baza Planului de conturi prevăzut la Cap. V din OMFP nr. 1286/2012. Aceste entități întocmesc:

– Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

– Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);

– Date informative (cod 30)

c. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales. Acestea verifică încadrarea în prevederile acestui ordin pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2015 și completează forma de proprietate corespunzător societăților cărora le aparțin.

Pentru raportarea contabilă la 30 iunie 2016 se aplică și următoarele reguli:

a) Prevederile acestui ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic. În acest caz, se completează formularul ”Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” cu informațiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2016 și 30 iunie 2016.

b) Activitatea desfășurată de subunitățile fără personalitate juridică ale persoanelor juridice se va însuma de către persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2016.

c) Completatea datelor de identificare, datelor privind încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare se face fără a folosi prescurtări sau inițiale care ar putea conduce la imposibilitatea identificării entității și considerarea ca nedepusă a raportării.

d) Raportările contabile se depun până cel târziu pe 16 august 2016:

  • în format hârtie, la registratura unităților teritoriale ale MFP ori la oficiile poștale prin scrisori cu valoare declarată; sau
 • numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată semnătura electronică extinsă. Programul de asistență poate fi descărcat de pe portalul MFP- www.mfinante.ro. 

e) Nedepunerea raportărilor în termenul prevăzut se sancționează conform art. 42 din Legea. nr. 82/1991.

04/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 488 din 30 iunie 2016 a fost publicata OUG nr. 32 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Comentarii:

Impozit pe venit

Începând cu luna august 2016, sunt scutite de la plata impozitului pe venit veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică.

Începând cu data de 30 iunie 2016, nu se mai datorează impozit pe venit în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal conform Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Impozitul nu se datorează pentru o singură operațiune de dare în plată.

Taxa pe valoarea adăugată

Începând cu data de 1 august 2016, se aplică cota de TVA de 9% pentru:

(i) livrarea de îngrășăminte și pesticide folosite în agricultură;

(ii) semințe și alte produse pentru însămânțare sau plantare;

(iii) prestări de servicii specifice utilizate în sectorul agricol.

In Monitorul Oficial nr. 473 din 24 iunie 2016 a fost publicata HG nr. 449  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

Comentarii:

– indemnizatia lunara va fi limitata doar inferior la 85% din media veniturilor nete relizate in ultimele 12 luni;

– stimulentul de insertie reprezinta 50% din indemnizatia minima, adica 531,25 lei;

– indemnizatiile celor aflati deja in concediu pot fi recalculate

In Monitorul Oficial nr. 474 din 24 iunie 2016 a fost publicat Ordinul 1099 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

31/05/2016

In Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2016 a fost publicata Legea nr. 112 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare

Comentarii:legea aduce modificari codului fiscal. 

  • În cazul veniturilor din investiţii şi/sau din alte surse realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
 • Sunt instituite scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999;

In Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1503 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

19/04/2016

In Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicata Legea nr. 57 privind modificarea si completarea Legii nr. 273 privind procedura adoptiei si a altor acte normative

Comentarii: legea modifica prevederile Codului fiscal cu privire la regimul contributiile sociale pentru indemnizatiile reglementate de Legea adoptiei

In Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicat OMFP nr. 450 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

Comentarii:

în înţelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:

    a) denumirii entităţii raportoare;

    b) activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);

    c) formei de proprietate;

    d) numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul “Date informative”.
01/04/2016

In Monitorul Oficial nr. 242 din 01 aprilie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1105 pentru modificarea ordinului  presedintelui ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: noul formular 394 se va utiliza incepand cu operatiunile lunii iulie 2016

01/04/2016

In Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016 a fost publicata OUG nr.8  privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: se proroga pana la data de 31 mai  2016 termenul de depunere a declaratiilor privind cladirile detinute de persoanele juridice si cele nerezidentiale sau mixte detinute de persoanele fizice

In Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016 a fost publicata Legea nr. 26 privind ratificarea  Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri dintre România şi Emiratele Arabe Unite

27/03/2016

In Monitorul Oficial nr. 208 din 21 martie 2016 a fost publicat HG nr. 159  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

click pentru Sinteza modificari Norme Cod fiscal martie 2016

In Monitoarele Oficiale nr. 217, 218, 220  din 24 martie 2016 au fost  publicate legile nr. 28,27 si 29 privind ratificarea  Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri dintre România şi Republica Italiană, Regatul Norvegiei şi Republica Bulgaria

In Monitorul Oficial nr. 219 din 24 martie 2016 a fost publicat OMF nr. 378  pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015

In Monitorul Oficial nr. 203 din 18 martie 2016 a fost publicat OPANAF br. 889  privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

01/03/2016

In Monitorul Oficial nr. 150 din 26 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 727 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul Oficial nr. 145 din 25 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 795 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

In Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 236 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

Comentarii: pentru anul fiscal 2016, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 100,5%.

In Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 793 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

Comentarii: declaraţia se completează şi se depune de către:

-persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA;

-locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului;

-persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital.

21/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 631 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii:se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:

    a) “Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091;

    b) “Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)”;

    c) “Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”;

    d) “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)”;

    e) “Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal”

In Monitorul Oficial nr. 106 din 11 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 103  privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 96 din 09 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 102 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

In Monitorul Oficial nr. 91 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 521 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

Comentarii:ordinul aprobă procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi formularul “Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

In Monitorul Oficial nr. 93 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 588 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2016.

In Monitorul Oficial nr. 94 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 587 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: sunt reglementate formularele 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi 710 “Declaraţie rectificativă”

In Monitorul Oficial nr. 94 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 591 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

Comentarii: formularul se completează şi se depune începând cu operaţiunile desfăşurate în luna ianuarie 2016.

08/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 81 din 04 februarie 2016 a fost publicat OMF nr. 123 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Comentarii:actul normativ se aplica situatiilor financiare intocmite pentru anul 2015.

04/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 78 din 03 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 442 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer

Comentarii:

Marii contribuabili:

  • intocmesc dosarul preţurilor de transfer (DPT) pana la data de 25 martie a anului urmator anului de referintă dacă valoarea tranzacţiior cu părţile afiliate atinge sau depăşeşte următoarele praguri:
    • 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
    • 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;
    • 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
 • DPT se solicita in cadrul unei inspectii fiscale sau in afara ei. El se prezinta in termen de 10 zile de la solicitare. Aceste prevederi vor fi aplicate tranzacţiilor derulate cu persoanele afiliate efectuate începând cu anul 2016.

Marii contribuabili care nu ating pragurile valorice de mai sus şi ceilalţi contribuabili:

  • intocmesc DPT în termen de 30-60 zile de la solicitarea organelor fiscal formulată cu ocazia inspecţiei fiscal dacă valoarea tranzacţiior cu părţile afiliate atinge sau depăşeşte următoarele praguri:
    • 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
    • 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;
    • 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
 • Prevederile ordinului se aplică procedurilor de administrare iniţiate după data de 1 ianuarie 2016.

In Monitorul Oficial nr. 78 din 03 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 522 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii: sunt reglementate formularele

  • (392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”, cod 14.13.01.02/ia;
  • (392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, cod 14.13.01.02/ib;
 • (393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul ….”, cod 14.13.01.02/v.

Noua formularistică se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2015, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2016 inclusiv.

03/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 52 din 25 ianuarie 2016 a fost publicat OMFP nr. 52 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ stabileste si algoritmul de calcul pentru deducerea lunara in functie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului

18/01/2016

In Monitorul Oficial nr. 26 din 14 ianuarie 2016 a fost publicat OPANF nr. 4147 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Ordinul reglementeaza scutirile de tva

a) livrarea de bunuri care urmează sa fie plasate în diverse regimuri vamale;

b) livrarea de bunuri efectuată în locaţiile prevăzute la lit. a), precum şi livrarea de bunuri care se află în unul dintre regimurile sau situaţiile precizate la lit. a);

c) prestările de servicii aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau efectuate în locaţiile prevăzute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau situaţiile prevăzute la lit. a);

d) livrările de bunuri care încă se află în regim vamal de tranzit intern, precum şi prestările de servicii aferente acestor livrări;

e) importul de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA.

In Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016 a fost publicata HG nr. 1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ abroga HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2016 a fost publicat OMFP nr. 4160 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii: Ordinul  modifica si completeaza OMFP 1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate si OMFP nr. 1286 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2016 a fost publicat OPANF nr. 3846 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: Sunt aprobate urmatoarele proceduri

 •  procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscal;
 • procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi;
 • procedura de îndreptare a erorilor material
 • procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi.

In Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3845 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: Sunt aprobate urmatoarele proceduri

 • procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului;
 • procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscal;
 • procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal.

In Monitorul Oficial nr. 8 din 6 ianuarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3841 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

In Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie 2016 a fost publicat OAPANF nr. 3769 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: ordinul reglementeaza continutul si instructiunile de completare ale formularului 394

08/01/2016

In Monitorul Oficial nr. 5 din 5 ianuarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3840 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 975 din 29 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3741 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: ordinul stabileste procedura de solutionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

In Monitorul Oficial nr. 981 din 30 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 4120 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Ordinul trateaza aplicarea masurilor de simplificare pentru operatorii economici care desfăşoară operaţiuni cu bunuri vândute în regim de consignaţie, stocuri la dispoziţia clientului sau bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii. Acesta inlocuieste OPANAF nr. 2216/2006

In Monitorul Oficial nr. 984 din 30 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3834 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

In Monitorul Oficial nr. 987 din 31 decembrie 2015 a fost publicata HG nr. 1017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar

In Monitorul Oficial nr. 988 din 31 decembrie 2015 a fost publicata  Legea nr. 358 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

click pentru Sinteza modificari cod fiscal Legea 358 din 2015

02/01/2016

In Monitorul Oficial nr. 973 din 29 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3775 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

In Monitorul Oficial nr. 979 din 30 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3698 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: formularele reglementate sunt

  1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1;
  1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n;
  1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2;
  1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3;
  1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4;
  1. Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16;
  1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c;
  1. Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzută în anexa nr. 8;
  1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5;
 1. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1;

Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2.

In Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3699 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul Oficial nr. 964 din 24 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3736 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11