Comentarii OMFP 40/2012

Pentru entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 şi OMFP nr. 2.239/2011, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40); Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, care la data bilanţului depăşesc limitele a […]